Actueel
13 april 2022

Presentatie rapport slavernij-verleden

Gezigten uit Neerland's West-Indie: Plantaadge slavenkampen door Gerard Wernard Catharinus Voorduin (1860-1862)

Op woensdag 13 april 2022 heeft ABN AMRO een onafhankelijk, extern onderzoek gepubliceerd naar de betrokkenheid van het aan slavernij gerelateerde verleden van haar voorgangers.

Dit historisch onderzoek is uitgevoerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het onafhankelijke onderzoeksinstituut kreeg in december 2020 de opdracht van ABN AMRO om de betrokkenheid van haar voorgangers bij slavernij gerelateerde activiteiten onder de loep te nemen.

Gebleken is dat sommige voorgangers van de bank langdurig en intensief betrokken zijn geweest bij aan slavernij gerelateerde activiteiten. Met name bij de voorgangers Hope & Co. en R. Mees & Zoonen kan een groot deel van hun inkomsten en uitgaven worden herleid tot betrokkenheid bij slavernij. Hoewel deze in een andere tijdsgeest geplaatst kunnen worden, zijn dit activiteiten die de bank vandaag de dag nadrukkelijk afkeurt.

Hope & Co. hield zich met name bezig met de financiering van plantages in het Caribisch gebied en later ook in de Verenigde Staten. Daarnaast was ze betrokken bij de handel in en dienstverlening rondom slavernij-gerelateerde producten als suiker, koffie en verfhout. Rond 1780 komt zelfs een kwart tot de helft van de winst uit slavernij-gerelateerde activiteiten.

R. Mees & Zoonen is in de 2e helft van de 18e eeuw nauw betrokken bij de handel en verzekeringen van door slaafgemaakten geoogste producten zoals suiker en koffie. Ook bemiddelde de firma in deze tijd regelmatig bij verzekeringen van slavenschepen, waar slaafgemaakten als onderdeel van werden gezien.

De samenvatting van het rapport is hier te lezen. Ben je geïnteresseerd in meer informatie over deze schaduwkanten van de geschiedenis van de bank? Klik dan hier voor de themapagina ‘Schaduwkanten’.

AN00033_crop.jpg

Landkaart Nieuwe special kaart van de colonie Suriname met de tot culture gebragt zynde landen en plantagien, 1801 door L.H. Moseberg (uitsnede)