Actueel
10 november 2020 – 15 augustus 2021

Carel Willink

Carel Willink, Park van Versailles met op de voorgrond de Laocoön, Dordrechts Museum, 2020. Foto: Jorgen Snoep

 

Park van Versailles met op de voorgrond de Laocoön van Carel Willink is uitgeleend aan het Dordrechts Museum voor de tentoonstelling Toppers. Bomen in de Nederlandse Schilderkunst. In 2020 en 2021 viert de Bomenstichting haar 50-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseerde het Dordrechts Museum een tentoonstelling met ruim 60 schilderijen uit zes eeuwen Nederlandse schilderkunst, allemaal afkomstig uit Nederlandse collecties. Toppers toont de hoogtepunten vanaf de 16de eeuw tot heden met stukken uit Nederlandse musea van onder meer Jacob van Ruisdael, Meindert Hobbema, Vincent van Gogh, Jan Toorop, Mondriaan en Armando. Maar ook Carel Willink met het werk uit de ABN AMRO-collectie schittert ertussen.

Tegenwoordig zijn we ons steeds meer bewust van de waarde van de natuur. Door het veranderende klimaat en wereldwijde crisis is er een herwaardering voor het belang en de kracht van de natuur. Bomen symboliseren dat. Maar bomen spreken al eeuwenlang tot de verbeelding, zo ook volgens Carel Willink in het werk Park van Versailles met op de voorgrond de Laocoön uit de ABN AMRO-collectie. Willink ontwikkelde een Magisch Realistische stijl, en dat valt terug te zien in zijn werken waar hij veelal parken, bomen en gebouwen in de buitenlucht schildert. Er is zelfs een klein park in Amsterdam, vlakbij het Rijksmuseum, naar hem vernoemd.

 

Bruikleen Dordrecht Bomen Carel Willink

 Carel Willink, Park van Versailles met op de voorgrond de Laocoön, Amsterdam 1900 – 1983.