Actueel
14 juni 2021

Art & Heritage Jaarverslag 2020

Evelyn Taochang Wang, Photosynthesis, Circl.ART, 2020. Foto: Gert Jan van Rooij

Het Jaarverslag 2020 van de Stichting ABN AMRO Art & Heritage staat online. In foto en tekst laten wij inspirerende on- en offline activiteiten zien. Ook in het afgelopen coronajaar, werkten wij met creativiteit en veerkracht op de onwerkelijke situatie om ons heen. Met trots presenteert de Stichting ABN AMRO Art & Heritage het online jaarverslag 2020.

In de juni-vergadering van de Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN AMRO is besloten om de naam te wijzigen van de stichting naar Stichting ABN AMRO Art & Heritage en voor de afdeling naar ABN AMRO Art & Heritage (in de praktijk ook wel Art & Heritage genoemd). Reeds eerder in het jaar was er al een nieuwe missie voor de afdeling Art & Heritage gedefinieerd, in lijn met de gedachte om de collectie meer te ontsluiten en zichtbaar te maken. De nieuwe missie luidt: “Inspire & Connect". Geheel nieuw en aansluitend bij het nieuwe missiedoel van zichtbaarheid is de website van Art & Heritage, die september 2020 live is gegaan.

Naast alle vernieuwingen werden veel lijnen en activiteiten vanuit eerdere jaren voortgezet. De opening van de tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam van de 9e Kunstprijswinnaar Evelyn Taocheng Wang kon gelukkig doorgang vinden, zij het in aangepaste, Corona-proof vorm. Naast de tentoonstelling van Evelyn, hebben er in Circl.ART ook twee andere exposities plaatsgevonden. Daarnaast zijn er in 2020 net als in voorgaande jaren diverse kunstwerken in tijdelijke bruikleen gegeven aan verschillende musea, kunstwerken zijn gerestaureerd, kunstwerken zijn aangekocht en er zijn rondleidingen gegeven. Ondanks de soms moeilijke omstandigheden kijken wij terug op een jaar met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die voortvarend zijn opgepakt. Daarom kijken wij ook met vertrouwen naar de toekomst.

 

“Kunst en cultureel erfgoed laten ons de wereld van een andere kant zien. Ze vormen onze identiteit en de spiegel van onze samenleving. Dat verdient erkenning. Afgelopen jaar is de culturele sector extra hard geraakt door de covid-19 crisis. Dat raakt ons allemaal. We hebben dus allemaal de verantwoordelijkheid om deze sector te steunen. Ook onze bank maakt zich er hard voor, door onze kunstcollectie verder uit te breiden, het unieke erfgoed van de bank te bewaren en kunstenaars een podium te bieden voor een zo groot mogelijk publiek.”

- Robert Swaak CEO ABN AMRO en voorzitter Stichting ABN AMRO Art & Heritage

 

Meer zien? Blik met ons terug! Bekijk het Jaarverslag 2020.