Actueel
15 oktober 2021

Archievenblad - Bedrijfsmatig archiveren ABN AMRO

Tekeningenkast

Net als overheden hebben ook bedrijven de plicht om zaken vast te leggen. Aanvankelijk was dat vooral fiscaal gedreven. Pas later ontstond de noodzaak om op basis van stukken het eigen handelen te kunnen reconstrueren. In de loop der tijd zijn daar vele andere doelstellingen en belangen bij gekomen. Maatschappelijk gezien zijn bedrijfsarchieven even onmisbaar als overheidsarchieven voor het begrip van de wereld om ons heen. Tegen welke uitdagingen lopen bedrijfsarchivarissen aan? 

In het laatste nummer van het Archievenblad gingen Frank Hendriks en Johan den Heijer op onderzoek uit voor een nadere verkenning van de wereld van het bedrijfsmatig archiveren. In het artikel zijn een aantal specialisten aan het woord om een indruk te krijgen van de activiteiten en uitdagingen rondom bedrijfsmatig archiveren. Zo werd ook Dick Wijmer (archivaris ABN AMRO Art & Heritage) gevraagd om zijn visie te geven op het doel en de betekenis van bedrijfsarchieven in verleden, heden en toekomst, zowel voor de organisaties die ze representeren, de mensen die er werken als voor de maatschappij als geheel. Lees hier meer!

 

Archiefruimte ABN AMRO