Kunstprijs
2e ABN AMRO Kunstprijswinnaar

Eylem Aladogan (2005)

Eylem Aladogan, ABN AMRO Kunstprijs tentoonstelling Realms, Gustav Mahlerlaan, 2005. Foto: Peter Cox

In 2005 werd de tweede ABN AMRO Kunstprijs toegekend aan Eylem Aladogan (Tiel, 1975). Haar tentoonstelling Realms was dat jaar te zien in het hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan.

Eylem Aladogan maakt tekeningen, beeldhouwwerken en installaties die de hele ruimte in beslag nemen. De jury was vol lof over het monumentale oeuvre dat Eylem Aladogan al op jonge leeftijd had opgebouwd. Haar werken komen voort uit haar persoonlijke bevindingen, die voortvloeien uit een fascinatie voor het fenomeen ‘kracht’, in het bijzonder de manier waarop wilskracht tot stand komt. In haar werk speelt ze met het psychologische contrast tussen angst en wilskracht. Een kunstenaar als Aladogan laat de wereld binnen in haar atelier. Het is een ontvangststation voor allerlei informatie, die de voedingsbodem vormt voor haar werk. Anders dan bij veel van haar collega’s is er bij Aladogan echter geen sprake van reproductie van de werkelijkheid. Aladogan is duidelijk gefascineerd door biologie, genetica, ecologie en andere wetenschapsgebieden die zich met de organische wereld bezighouden en die in onze huidige samenleving een vitale rol spelen.

Zo’n belangstelling komt vaker voor in de hedendaagse kunst. Andere kunstenaars gaan soms vrij ver in het adapteren van wetenschappelijke praktijken en zijn daarin vooral realist. Maar bij Aladogan lijkt het wetenschappelijke woord- en beeldmateriaal voornamelijk te functioneren als een prikkel voor de verbeelding: zij eigent zich het materiaal toe en transformeert het tot situaties die iets persoonlijks en mysterieus hebben. Die situaties laten zich niet in een specifieke interpretatie vangen, maar zijn zeer suggestief en appelleren aan de emoties van de toeschouwer, met zijn angsten en dromen en zijn gevoel van kwetsbaarheid. Koele technologie en objectieve wetenschap worden zo ingezet voor subjectieve beleving. Dat gebeurde destijds ook in Aladogans tentoonstelling Realms, waarin ze nieuwe beelden en wandsculpturen liet zien. 

Over Eylem Aladogan (Tiel, NL, 1975)
Eylem Aladogan was studente aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam (1996-1999). Ze oogstte veel succes met de installatie Birds waarmee ze de opleiding afrondde. Hierna studeerde ze aan het Sandberg Instituut (1999-2000) en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2004-2005), beide in Amsterdam. In 2005 ontving ze de Stimuleringsprijs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en in 2009 was ze de winnaar van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. Sinds 2014 is zij werkzaam als hoofd van de afdeling Keramiek van de Gerrit Rietveld Academie. De laatste jaren was haar werk te zien in groepstentoonstellingen, onder andere in het Van Gogh Museum te Amsterdam (2015). Haar laatste solotentoonstelling was te zien in De Pont museum te Tilburg (2017).

Uit het Juryrapport
De jury van de ABN AMRO Kunstprijs bestond in 2005 uit Tom de Swaan, Leo Delfgaauw, Jan Roeland, Wilma Suto en Pietje Tegenbosch. In al haar werken getuigt Aladogan volgens de jury van een professionele houding en een perfectionistische aanpak. De jury was dan ook vol lof over het monumentale oeuvre dat Eylem Aladogan al op jonge leeftijd had opgebouwd. Aladogan wist met haar futuristische ogende environments de ruimte naar haar hand te zetten en overtuigend te transformeren tot een zeer persoonlijke beeldwereld, waarin de zakelijkheid van de vormentaal zich vermengde met oergevoelens en diepere betekenissen. Download het volledige juryrapport in het Nederlands (NL) of in het Engels (ENG)

Meer weten over de ABN AMRO Kunstprijs?