Algemeen

Missie en visie collectie

Irene Fortuyn, Bathroom Piece, 1998. Foto: Gert Jan van Rooij

De ABN AMRO-kunstcollectie is een van de oudste en grootste bedrijfscollecties in Nederland en bestaat al meer dan veertig jaar. De collectie is in de jaren zeventig deels uit ideële, deels uit praktische overwegingen ontstaan.

Enerzijds past het een bank die midden in de samenleving wil staan, om op deze wijze bij te dragen aan de ondersteuning van de Nederlandse cultuur. Doordat hedendaagse kunst wordt aangekocht, beheerd en geëxposeerd, worden onvervangbare werken behouden voor komende generaties. Anderzijds draagt de collectie bij aan de uitstraling van ABN AMRO als eigentijdse en innovatieve bank naar de cliënten en de medewerkers van de bank. 

Bij ABN AMRO vinden we het belangrijk de collectie te delen met een groot publiek. Werken uit de kunstcollectie worden regelmatig uitgeleend aan musea in Nederland en daarbuiten, en getoond in tentoonstellingen binnen en buiten de bank. In het circulaire paviljoen van ABN AMRO, CIRCL, op de Zuidas hebben we sinds 2017 in het souterrain een permanente collectiepresentatie die voor iedereen toegankelijk is.

In onze projectruimte Circl.ART maken we vier tentoonstellingen per jaar met uitzonderlijk talent. We willen hiermee een platform bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de kunst en een podium bieden aan kunstenaars om een breed publiek te bereiken. Een keer per jaar wordt de ABN AMRO Kunstprijs uitgereikt, een prijs voor talent in Nederland, met een tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam en in Circl.ART.

Er is in de loop der jaren een aantal publicaties verschenene over de ABN AMRO Kunstcollectie. Voor meer informatie, zie overzicht.