Thema

De circulaire bank

Bij haar onstaan in 1991 telde ABN AMRO 1470 bankkantoren, verspreid over heel Nederland. Daar zijn vandaag de dag zo'n 114 van over. Veel van die voormalige bankgebouwen hebben de tand des tijds goed doorstaan. Dat is niet vreemd aangezien soliditeit van oudsher een van de voornaamste eisen was die de bank aan haar huisvesting en diens architect stelde. Niet zelden hebben ze inmiddels een beschermde status als monument gekregen en tegelijk een nieuwe, soms onverwachte bestemming gekregen.

Op die indirecte manier draagt de bank een steentje bij aan de circulaire economie. De herbestemming van haar oude bankgebouwen sluit bovendien naadloos aan bij de strategie van ABN AMRO: duurzaamheid, een nieuwe klantbeleving en bouwen aan de bank van de toekomst.