Thema

Bruiklenen

De collecties van ABN AMRO Art & Heritage zijn eigendom van de Stichting ABN AMRO Art & Heritage. Om de collecties ook voor een groter publiek toegankelijk te maken, worden geregeld objecten en archieven in bruikleen gegeven aan archieven en musea, soms voor de duur van een tentoonstelling, soms (semi-)permanent. Hieronder staat een aantal instellingen vermeld waar zich op dit moment bruiklenen bevinden. Als je op de vermelding van een object in bruikleen klikt, wordt je naar het desbetreffende record in de historische collectie doorgelinkt waar meer informatie is te vinden.

Bruiklenen