historische collectie

Historische archieven ABN AMRO

Niets vertelt het verhaal van een organisatie beter dan haar archieven. De nagelaten documenten zijn het geheugen van een organisatie. Nodig voor haar bedrijfsvoering maar ook voor latere generaties om haar unieke identiteit te kunnen achterhalen. In die zin sluit het zorgvuldig beheren door ABN AMRO van haar historische archieven, en het beschikbaar stellen hiervan voor het publiek dan ook naadloos aan bij haar huidige strategie: banking for better, for generations to come.

ABN AMRO heeft een rijke geschiedenis die 300 jaar teruggaat. De archieven die hier de schriftelijke neerslag van vormen, zijn van grote cultureel-historische waarde, niet alleen voor het verleden van de bank zelf, maar ook in groter verband voor de financieel-economische geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën.

De huidige bank kent honderden rechtsvoorgangers, van groot (Nederlandsche Handel-Maatschappij) tot klein (kassier x of y). Alle hebben ze hun eigen archief(je) gevormd, waarvan soms niets of bijna niets, en soms heel veel bewaard is gebleven. De afdeling Art & Heritage stelt zich ten doel de relevante onderdelen van deze archieven zo volledig mogelijk te verzamelen, toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen ten dienste van de bedrijfsvoering en voor (wetenschappelijk) onderzoek, zowel intern als extern.

Niet alle historische archieven van ABN AMRO zijn voor het publiek toegankelijk. Omwille van privacy-regels of haar huidige bedrijfsvoering of omdat ze simpelweg nog niet geïnventariseerd zijn. Wanneer deze restricties niet meer gelden, dan wordt het archief van haar voorganger standaard overgedragen aan een openbare archiefbewaarplaats, onder bruikleencondities.


De archieven van onder meer de volgende rechtsvoorgangers zijn ondergebracht bij de volgende openbare bewaarplaatsen:

Groninger Archieven, Groningen

Mesdag & Groeneveld’s Bank

Haags Gemeentearchief, Den Haag

Bankiershuis van Lissa & Kann

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

Twentsche Bank

Nationaal Archief, Den Haag

Amsterdamsche Bank

Nederlandsche Handel-Maatschappij

Nederlandsch-Indische Handelsbank/Nationale Handelsbank

Rotterdamsche Bank

Stadsarchief Amsterdam

Hope & Co.

Spaarbank voor de Stad Amsterdam/Centrumbank

Stadsarchief Rotterdam

R. Mees & Zoonen

Spaarbank te Rotterdam

Tresoar, Leeuwarden

Kingma’s Bank

Utrechts Archief, Utrecht

Vlaer & Kol, Kol & Co., Crediet- en Depositokas

Deze archieven zijn in permanente bruikleen en vrij toegankelijk, onder voorbehoud van beperkingen om redenen van vertrouwelijkheid. De archieven van kleinere rechtsvoorgangers zijn te raadplegen bij andere gemeentelijke en regionale archiefinstellingen.

De archieven van meer recente datum maar ook sommige oudere archieven zoals van R. Mees & Zoonen (deels) en Pierson, Heldring & Pierson berusten nog bij ABN AMRO Art & Heritage. Deze zijn in principe niet vrij toegankelijk, maar hier kan een uitzondering op worden gemaakt, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor kan contact worden opgenomen met ABN AMRO Art & Heritage. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Historische archieven